top of page

O NAS

W skład zespołu Medicus Ante wchodzą również niektórzy autorzy przetłumaczonych publikacji oryginalnych.

 

Jest niezwykle ważne, aby rzetelnie informować kolegów, prawników, dziennikarzy i opinię publiczną o interesujących publikacjach naukowych.

Istotne jest również, aby współpracować globalnie w celu wznowienia zniuansowanej dyskusji naukowej opartej na dowodach.

Dlatego oferujemy na tej stronie tłumaczenia oficjalnie opublikowanych artykułów naukowych.

Poszukujemy tłumaczy-wolontariuszy

wszystkie języki mile widziane

Nie możemy zaoferować pieniędzy, ale uznanie i  wdzięczność.

Wesprzyj nas, oferując tłumaczenie na twój język.

Jeśli chcesz, Twoje zdjęcie i imię zostaną umieszczone wraz z tłumaczeniem na naszej stronie internetowej.

About: Services

NASZE ZASADY PRZEWODNIE

JAKO CZŁONEK ZAWODU LEKARSKIEGO:


UROCZYŚCIE PRZYRZEKAM poświęcić me życie służbie ludzkości;


ŻYCIE I DOBROSTAN MOJEGO PACJENTA będą moją główną troską;


BĘDĘ SZANOWAŁ autonomię i godność mojego pacjenta

ZACHOWAM najwyższy szacunek dla życia ludzkiego;


NIE DOPUSZCZĘ do tego, by wiek, choroba lub niepełnosprawność, wyznanie, pochodzenie, płeć
, narodowość, poglądy polityczne, rasa, orientacja seksualna, pozycja społeczna czy jakiekolwiek inne względy mogły wpływać na moje obowiązki wobec mojego pacjenta;


BĘDĘ ZACHOWYWAŁ powierzone mi tajemnice, nawet po śmierci chorego;


BĘDĘ WYKONYWAŁ swój zawód sumiennie i z godnością oraz zgodnie z dobrą
praktyką medyczną;


BĘDĘ DBAĆ o zachowanie godności i szlachetnych tradycji zawodu lekarskiego;

BĘDĘ ODNOSIŁ SIĘ do moich nauczycieli, kolegów i studentów z należnym im szacunkiem wdzięcznością;

 

BĘDĘ DZIELIŁ SIĘ wiedzą medyczną dla dobra pacjenta i dla rozwoju opieki medycznej;

 

BĘDĘ DBAŁ o własne zdrowie, dobrostan i umiejętności, aby zapewnić opiekę o najwyższej jakości;

 

NIE UŻYJĘ mojej wiedzy lekarskiej przeciwko prawom ludzkości i swobodom obywatelskim, nawet pod wpływem groźby;

 

PRZYRZEKAM TO uroczyście, z własnej woli, na mój honor.

  wspieraj nas finansowo

bottom of page